Disclaimer

Informatie op deze site

Hoewel deze site zeer zorgvuldig is samengesteld, sluiten Kassing Trucking B.V. en Martin van den Ban iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is gemaakt. Deze site dient uitsluitend voor informatieve doeleinden gebruikt te worden en de bezoeker wordt met nadruk aangeraden deze informatie te verifiëren met een medewerker van Kassing Trucking B.V. indien dit noodzakelijk is.

De website van Kassing Trucking B.V. bevat links naar externe websites. Kassing Trucking B.V. en Martin van den Ban zijn hier niet aansprakelijk voor en hebben geen controle over de inhoud van die websites. Kassing Trucking B.V. en Martin van den Ban vrijwaren zich van alle juridische consequenties.

Overname teksten

Op alle teksten en afbeeldingen van deze website rust auteursrecht. Voor overname van zowel teksten en/of beeldmateriaal dient u uitdrukkelijke toestemming te hebben van Kassing Trucking B.V. en Martin van den Ban.